КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 3 липня 2013 р. N 476


Про внесення змiни до перелiку енергозберiгаючих матерiалiв, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звiльняються вiд ввiзного мита та операцiї з увезення яких на митну територiю України звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiну до перелiку енергозберiгаючих матерiалiв, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звiльняються вiд ввiзного мита та операцiї з увезення яких на митну територiю України звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2008 р. N 444 "Питання ввезення на митну територiю України енергозберiгаючих матерiалiв, обладнання, устаткування та комплектуючих" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 35, ст. 1169, N 89, ст. 2975; 2009 р., N 70, ст. 2428, N 93, ст. 3161, N 100, ст. 3475; 2010 р., N 3, ст. 107, N 13, ст. 617, N 58, ст. 2001, N 59, ст. 2051; 2011 р., N 5, ст. 247, N 10, ст. 457, N 35, ст. 1438, N 93, ст. 3372, N 95, ст. 3456, N 96, ст. 3498; 2012 р., N 43, ст. 1658, N 88, ст. 3566, N 96, ст. 3878), доповнивши його такою позицiєю:

"8502 31 00 00 Комплект двох вiтрових турбiн V112-3MW, IEC IIa у розiбраному виглядi з висотою осi 94 метри".

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70