УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змiни до пункту 4 Положення про Мiнiстерство iнфраструктури України

     1. Внести до пункту 4 Положення про Мiнiстерство iнфраструктури України, затвердженого Указом Президента України вiд 12 травня 2011 року N 581 (зi змiнами, внесеними Указами вiд 13 червня 2012 року N 391 та вiд 21 березня 2013 року N 152), змiну, виклавши пiдпункт 4.9.86 пiдпункту 4.9 у такiй редакцiї:

     "4.9.86) затверджує положення про органiзацiю та порядок здiйснення технiчного нагляду за гiдротехнiчними спорудами воднотранспортного комплексу".

     2. Цей Указ набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
15 липня 2013 року
N 379/2013