МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

18.07.2013 N 12374/7/99-99-24-01-10-17

 

Начальникам митниць


Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.07.2013 N 480

     Для використання в роботi направляємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.07.2013 N 480 "Про внесення змiн у додатки 3 i 4 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 грудня 2012 р. N 1201" (додається).

     Звертаємо увагу, що згiдно з положеннями статтi 197 Митного кодексу України митними органами контролюються документи, якi пiдтверджують дотримання обмежень щодо перемiщення окремих видiв товарiв через митний кордон України та видаються державними органами або iншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документiв митним органам передбачено законами України.

     Враховуючи, що законами України не передбачено подання митним органам листа Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України про вiдсутнiсть озоноруйнiвних речовин у товарах, законодавчi пiдстави щодо контролю митними органами зазначеного листа Мiнприроди при митному оформленнi товарiв, перелiк яких наведений у додатку 4 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.12.2012 N 1201 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2013рiк", вiдсутнi.

     Повiдомляємо, що Методичнi рекомендацiї щодо вiднесення товарiв до таких, що мiстять (або не мiстять) озоноруйнiвнi речовини, надсилалися до митниць листом Держмитслужби вiд 24.01.2013 N 16/1-16.3/154-ЕП.

Перший заступник Мiнiстра доходiв i зборiв України С.Д.Дериволков