МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

19.07.2013 N 12495/7/99-99-24-01-10-17

 

Начальникам митниць


Про посилення контролю пiд час ввезення на митну територiю України горiхового нуга-крему з Нiмеччини

     Згiдно з листом МОЗ України вiд 06.06.2013 N 05.01-11/12-16762 (додається) за системою швидкого оповiщення про ризики щодо продуктiв харчування та кормiв (RASFF) в Україну надiйшло повiдомлення 2013.0735, що в харчовому продуктi (горiховий нуга-крем), призначеному для iмпорту до України з Нiмеччини виявленi уламки скла.

     У зв'язку з цим при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення зазначеного товару, виробництва Нiмеччини, прошу забезпечити неухильне виконання положень статтi 319 Митного кодексу України.

     У разi необхiдностi забезпечити вiдбiр проб (зразкiв) вказаного товару з метою проведення лабораторних дослiджень Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень Мiнiстерства доходiв i зборiв України.

     Додаток: на 1 арк.

Директор департаменту митної справи О.М.Дороховський