ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про ратифiкацiю Конвенцiї мiж Урядом України i Урядом Республiки Кiпр про уникнення подвiйного оподаткування та запобiгання податковим ухиленням стосовно податкiв на доходи та Протоколу до неї

     Верховна Рада України постановляє:

     Ратифiкувати Конвенцiю мiж Урядом України i Урядом Республiки Кiпр про уникнення подвiйного оподаткування та запобiгання податковим ухиленням стосовно податкiв на доходи та Протокол до неї, пiдписанi 8 листопада 2012 року в м. Нiкосiї, якi набирають чинностi з дня отримання останнього письмового повiдомлення про завершення Договiрними Державами всiх внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання ними чинностi (додаються).

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
N 412-VII