МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

вiд 23.07.2013 N 4122-17/25716-06

 

Мiнiстерство доходiв i зборiв України
Департамент податкового та митного аудиту
Департамент митної справи
Нацiональний банк України
Управлiнню зовнiшнiх зносин та зовнiшньоекономiчної дiяльностi Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї


     Вiдповiдно до п. 4.10 Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, надсилаємо наказ Мiнекономрозвитку України вiд 22.07.2013 N 854 (додається).

     Просимо проiнформувати всi пункти митного контролю та уповноваженi банки.

     Додаток: наказ вiд 22.07.2013 N 854 (1 арк.)

Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Ю. О. Петровський