ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФIТОСАНIТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.07.2013 p. N 15-9-1-23/19300

 

Кабiнет Мiнiстрiв України
Головним держiнспекторам ветмедицини Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя
Головним держiнспекторам ветмедицини регiональних служб державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду на державному кордонi та транспортi
МЗС України
Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України
МОЗ України
Мiнiстерство iнфраструктури України
МВС України
Державний комiтет телебачення i радiомовлення України
Державна служба технiчного регулювання України
СБ України
Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби України
Держмитслужба України
Посольство Республiки Кiпр в Українi


     Згiдно з офiцiйним повiдомленням Мiжнародного епiзоотичного бюро зареєстровано захворювання на хворобу Ньюкасла на територiї Республiки Кiпр.

     Забороняється ввезення з Республiки Кiпр в Україну птицi, продукцiї та сировини з неї.

     Ввезення з цiєї країни iнших вантажiв, пiдконтрольних Державнiй службi ветеринарної медицини, здiйснювати вiдповiдно до Ветеринарних вимог щодо iмпорту в Україну об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду.

Заступник головного державного iнспектора ветеринарної медицини України В.В. Башинський