МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

26.07.2013 N 13171/7/99-99-24-02-09-17

 

Керiвникам митниць


Щодо доповнення до перелiку товарiв, що ввозяться ПАТ "ЗАЗ" в 2013 роцi

     На виконання вимог п. 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2005 N 1031 "Про затвердження Порядку визначення товарiв, що ввозяться на митну територiю України для використання у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв" (зi змiнами та доповненнями) надсилаємо для керiвництва у роботi затверджене Доповнення N 1 до "Перелiку товарiв, що ввозяться ПАТ "ЗАЗ" в 2013 роцi для використання у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв, класифiкованих згiдно з УКТЗЕД за позицiями 8702 - 8704", надiслане Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України (лист вiд 12.07.2013 N 3822-07/24261-06).

     Додаток: зазначене по тексту на 1 арк.

Директор Департаменту митної справи О.М. Дороховський