МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

26.07.2013 N 13174/7/99-99-24-02-07-17

 

Керiвникам митниць


Щодо застосування антидемпiнгових заходiв стосовно iмпорту в Україну лимонної кислоти (моногiдрат) походженням з Китайської Народної Республiки

     Для керiвництва та використання в роботi надсилаємо роз'яснення щодо застосування антидемпiнгових заходiв стосовно iмпорту в Україну лимонної кислоти (моногiдрат) походженням з Китайської Народної Республiки, надiслане Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 12.07.2013 N 4421-10/25001-06.

     Вiдповiдно до роз'яснення, термiн "експортер-виробник" (у контекстi застосування антидемпiнгових заходiв стосовно iмпорту в Україну лимонної кислоти (моногiдрат) походженням з КНР) означає, що компанiя, щодо якої припинено антидемпiнгове розслiдування без застосування остаточних антидемпiнгових заходiв, має бути суб'єктом господарсько-правових вiдносин (продавцем товару), який є одночасно виробником товару, в даному випадку лимонної кислоти в КНР, та експортером (постачальником) товару безпосередньо з КНР до України, про що надавались iнформацiя та докази в рамках проведення антидемпiнгового розслiдування.

     Додаток: копiя листа Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 12.07.2013 N 4421-10/25001-06 на 2 арк.

Директор Департаменту митної справи О.М.Дороховський