МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

31.07.2013 N 13546/7/99-99-24-05-17

 

Керiвникам митниць


     З метою виконання доручень, наданих Мiнiстром на апаратнiй нарадi 25.07.2013 щодо здiйснення належного контролю за експортом продукцiї невласного виробництва, керiвникам митниць Мiндоходiв забезпечити жорсткий контроль достовiрностi декларування типу контракту у графi 44 митної декларацiї при здiйсненнi експортних зовнiшньоекономiчних операцiй.

     Здiйснювати належний контроль правильностi зазначення коду типу контракту у графi 44 митної декларацiї при експортi на предмет внесення до митної декларацiї помилкових/неправдивих вiдомостей про тип контракту з метою недопущення випадкiв заявлення у митнiй декларацiї:

     - типу контракту 4104, в той час як тип контракту iнший, анiж 4104;

     - типу контракту вiдмiнного вiд 4104, в той час як тип контракту - 4104.

<...>

Директор Департаменту митної справи О.М. Дороховський