МIНIСТЕРСТВО IНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

03.07.2013 N 444


Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Мiнiстерства транспорту України вiд 10 травня 2000 року N 225

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 липня 2013 р. за N 1210/23742


     Вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про гуманiтарну допомогу", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 760 "Про визнання такими, що втратили чиннiсть, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань ввезення транспортних засобiв на територiю України" наказую:

     1. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства транспорту України вiд 10 травня 2000 року N 225 "Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 05 липня 2000 року за N 391/4612.

     2. Департаменту автомобiльного транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установленому законодавством порядку.

     3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра Єфименка К. О.

Мiнiстр В. В. Козак