МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 26 липня 2013 року N 864


Про видачу та переоформлення лiцензiй

     Вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження перелiку органiв лiцензування" наказую:

     1. Видати лiцензiї:

     державному пiдприємству Науково-дослiдний iнститут радiолокацiйних систем "Квант-Радiолокацiя" (03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5, iдентифiкацiйний код юридичної особи 24577572) на право провадження господарської дiяльностi з розроблення i модернiзацiї вiйськової технiки в частинi радiолокацiйних та оптико-електронних систем;

     державному пiдприємству Мiнiстерства внутрiшнiх справ України "Спецсервiс" (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 29, к. 1, iдентифiкацiйний код юридичної особи 30434770) на право провадження господарської дiяльностi з реалiзацiї озброєння, вiйськової технiки, вiйськової зброї i боєприпасiв до неї в частинi надлишкового вiйськового майна внутрiшнiх вiйськ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України;

     публiчному акцiонерному товариству "Маяк" (04073, м. Київ, просп. Московський, 8, iдентифiкацiйний код юридичної особи 14307423) на право провадження господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї озброєння, вiйськової технiки, вiйськової зброї в частинi стрiлецької зброї, пристроїв пуску авiацiйних некерованих ракет, елементiв та вузлiв до бронетанкової технiки, апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення;

     публiчному акцiонерному товариству "Бухта Двуякiрна" (98184, Автономна Республiка Крим, м. Феодосiя, смт Орджонiкiдзе, вул. Ленiна, 20, iдентифiкацiйний код юридичної особи 14312513) на право провадження господарської дiяльностi з виготовлення, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї вiйськової технiки та вiйськової зброї в частинi мiнно-торпедної зброї, експлуатацiйного обладнання до неї та гiдроакустичного обладнання технiки Вiйськово-Морських Сил;

     товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Статега Дизайн Центр" (54002, м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108, офiс 208, iдентифiкацiйний код юридичної особи 37912589) на право провадження господарської дiяльностi з розроблення вiйськової технiки в частинi класифiкацiйної та робочої документацiї вiйськових кораблiв;

     товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Альфа-Iмпекс-Крим" (95011, Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, вул. Маяковського, 12, офiс 36, iдентифiкацiйний код юридичної особи 38041111) на право провадження господарської дiяльностi з ремонту й модернiзацiї вiйськової технiки та вiйськової зброї в частинi радiолокацiйних комплексiв, ракетно-артилерiйських комплексiв та систем (за винятком ракет та вибухових речовин), стрiлецької зброї, засобiв зв'язку та електромеханiчного устаткування;

     товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Авiаремонт "АIР" (65013, Одеська обл., Овiдiопольський район, с. Мiзiкевича, ж/м Совиньон, вул. Таїровська, 16, iдентифiкацiйний код юридичної особи 32839431) на право провадження господарської дiяльностi з реалiзацiї, ремонту, модернiзацiї та утилiзацiї вiйськової технiки в частинi вузлiв, блокiв, агрегатiв та комплектувальних виробiв авiацiйної технiки.

     2. Переоформити лiцензiї:

     державному пiдприємству "Львiвський державний завод "ЛОРТА" (79601, м. Львiв, вул. Патона, 1, iдентифiкацiйний код юридичної особи 30162618) на право провадження господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї вiйськової технiки та вiйськової зброї в частинi вiйськової технiки та артилерiйської зброї у зв'язку з розширенням виду господарської дiяльностi.

     У зв'язку з цим визнати лiцензiю (серiя АВ N 597814), видану Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України 16.01.2012 державному пiдприємству "Львiвський державний завод "ЛОРТА" (79601, м. Львiв, вул. Патона, 1, iдентифiкацiйний код юридичної особи 30162618), на право провадження господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення, реалiзацiї, ремонту i модернiзацiї вiйськової технiки, недiйсною;

     державному пiдприємству "Харкiвський бронетанковий завод" (61139, м. Харкiв, вул. Котлова, 222, iдентифiкацiйний код юридичної особи 08099848) на право провадження господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення, реалiзацiї, ремонту, модернiзацiї та утилiзацiї вiйськової технiки i вiйськової зброї в частинi бронетанкової технiки та артилерiйської зброї у зв'язку iз змiною назви суб'єкта господарювання.

     У зв'язку з цим визнати лiцензiю (серiя АГ N 399906), видану Мiнiстерством промислової полiтики України 24.12.2010 державному пiдприємству "Харкiвський бронетанковий ремонтний завод" (61139, м. Харкiв, вул. Котлова, 222, iдентифiкацiйний код юридичної особи 08099848), на право провадження господарської дiяльностi з розроблення, виготовлення, реалiзацiї, ремонту, модернiзацiї та утилiзацiї вiйськової технiки i вiйськової зброї в частинi бронетанкової технiки та артилерiйської зброї, недiйсною.

     3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України А. А. Максюта