МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

05.08.2013 N 13985/7/99-99-24-02-09-17

 

Керiвникам митниць


Щодо перелiку товарiв, якi ввозяться ТОВ "ВО "Кременчуцький автоскладальний завод" у 2013 роцi

     На виконання вимог п. 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2005 N 1031 "Про затвердження Порядку визначення товарiв, що ввозяться на митну територiю України для використання у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв" (зi змiнами та доповненнями) надсилаємо для керiвництва у роботi затверджений "Перелiк товарiв, що ввозяться ТОВ "ВО "Кременчуцький автоскладальний завод" для використання у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв, класифiкованих згiдно з УКТЗЕД за позицiями 8701 - 8705, у 2013 роцi" (Додаток 1), надiсланий Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України (лист вiд 25.06.2013 N 3822-07/22172-06).

     Додаток: на 4 арк.

Директор Департаменту митної справи О.М. Дороховський