МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

06.08.2013 N 14038/7/99-99-24-01-10-17

 

Начальникам митниць
(за списком)


Про загрозу занесення в Україну збудникiв африканської чуми свиней з РФ та Республiки Бiлорусь

     Беручи до уваги iнформацiю Мiнагрополiтики України (лист вiд 16.07.2013 N 37-15-10/13964 та доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.07.2013 N 28589/1/1-13 щодо реальної загрози занесення на територiю України збудникiв африканської чуми свиней через на українсько-росiйський та українсько-бiлоруський кордон, необхiдно забезпечити виконання таких заходiв:

     - пiд час пропуску товарiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України здiйснювати суцiльне опитування громадян на предмет наявностi у ручнiй поклажi та/або супроводжуваному багажi товарiв, що можуть переносити збудникiв африканської чуми свиней;

     - за результатами опитування громадян здiйснювати контроль ручної поклажi та/або супроводжуваного багажу;

     - у випадках виявлення товарiв, що можуть переносити збудникiв африканської чуми свиней, здiйснювати за участю фахiвцiв регiональних служб ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду на державному кордонi та транспортi вилучення таких товарiв, сприяти заходам з їх знищення та проведення дезiнфекцiї;

     - порушити питання перед керiвниками сумiжних митниць Росiйської Федерацiї та Республiки Бiлорусь щодо завчасного iнформування громадян, якi прямують в Україну, стосовно заборони ввезення на її територiю товарiв, що можуть переносити збудникiв африканської чуми свиней, з цих країн;

     - забезпечити взаємодiю з фахiвцями регiональних служб ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду на державному кордонi та транспортi та вжити всiх можливих заходiв для запобiгання потрапляння африканської чуми свиней на територiю України.

     Довiдково. Перелiк товарiв, що пiдлягають ветеринарно-санiтарному контролю та можуть переносити збудникiв африканської чуми свиней доведено митним органам листом Держмитслужби вiд 26.04.2012 N 11.1/2-16.3/4870.

Директор Департаменту митної справи О.М. Дороховський