МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

06.08.2013 N 14108/7/99-99-24-01-11-17

 

Начальнику Київської мiжрегiональної митницi
Начальникам митниць


Щодо перелiкiв продукцiї на 2013 рiк

     Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.01.2003 N 41, для використання в роботi надсилаємо копiю доповнення N 7 до перелiкiв продукцiї, яку планується постачати (отримувати) у 2013 роцi в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу та науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi вiд 18.11.1993, надiсланого до Держмитслужби України листом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 26.07.13 N 2732-10/26201-06.

     Додаток: (електроннi копiї Експорт - на 18 арк., Iмпорт - на 9 арк.)

Директор Департаменту митної справи О.М.Дороховський