ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА

ПОВIДОМЛЕННЯ

     Державною службою України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва було прийнято рiшення вiд 30.05.2013 N 16 "Про необхiднiсть усунення Мiнiстерством доходiв та зборiв України порушень принципiв державної регуляторної полiтики згiдно з вимогами Закону України вiд 11.09.2003 N 1160-IV "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" щодо визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Державної митної служби України вiд 23.08.2005 N 782 "Про затвердження Порядку прийняття Державною митною службою України вiд iмпортерiв пiдакцизних товарiв декларацiй про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари", оскiльки його норми не вiдповiдають вимогам дiючого законодавства та принципам державної регуляторної полiтики.

     Вiдповiдно до частини першої статтi 28 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" рiшення уповноваженого органу про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики пiдлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рiшення, у двомiсячний строк з дня прийняття такого рiшення.

     Виходячи зi змiсту повноважень Держпiдприємництва, регламентованих частиною шостою статтi 28 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi", повiдомляємо, що дiя наказу Державної митної служби України вiд 23.08.2005 N 782 "Про затвердження Порядку прийняття Державною митною службою України вiд iмпортерiв пiдакцизних товарiв декларацiй про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари" зупиняється з 31 липня 2013 року.