Постанова Правлiння Нацiонального банку України

вiд 9 березня 2000 року N 93


Про внесення змiн до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.09.98 N 349

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 березня 2000 р. за N 172/4393


     У зв'язку з прийняттям Закону України вiд 17.02.2000 "Про усунення дискримiнацiї в оподаткуваннi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, створених з використанням майна та коштiв вiтчизняного походження" Правлiння Нацiонального банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Визнати такими, що втратили чиннiсть, пiдпункт "ї" та останнiй абзац пункту 1 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.09.98 N 349 "Про введення обов'язкового продажу надходжень в iноземнiй валютi на користь резидентiв - юридичних осiб" (iз змiнами, унесеними постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.12.99 N 604, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 17.01.2000 за N 20/4241).

     2. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) довести змiст цiєї постанови до вiдома Кримського республiканського, Головного, територiальних та по м. Києву i Київськiй областi управлiнь Нацiонального банку України, а також комерцiйних банкiв для використання в роботi.

     3. Постанова набуває чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова В. С. Стельмах