ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 24 травня 2000 року N 299

 
Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 червня 2000 р. за N 341/4562


     З метою приведення нормативних актiв Держмитслужби у вiдповiднiсть до чинних нормативно-правових актiв України наказую:

     1. Унести до Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита (далi - Iнструкцiя), затвердженої наказом Державної митної служби України вiд 23.07.97 N 344 i зареєстрованої Мiнiстерством юстицiї України 12.09.97 за N 397/2201, такi змiни:

     1.1. Роздiл 5 Iнструкцiї викласти в такiй редакцiї:

     "5. Повернення надмiру стягнених сум ввiзного мита

     Повернення надмiру стягнених сум ввiзного мита здiйснюється в установленому чинним законодавством порядку".

     2. Управлiнню митних платежiв (Шульга С. В.) та Правовому управлiнню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Управлiнню справами (Карпенко В. П.) забезпечити тиражування й розсилання цього наказу до регiональних митниць, митниць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та митних брокерiв, що працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

Голова Служби Ю. Соловков