ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.02.97 р. N 11/2-1583

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо митного оформлення несупроводжуваного багажу громадян, що ввозиться (пересилається) в Україну

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
листом Державної митної служби України
вiд 4 березня 1997 року N 11/2-2001,


     (В доповнення Держмитслужба повiдомляє, що дiя листа не розповсюджується на транспортнi засоби фiзичних осiб. Митне оформлення таких транспортних засобiв, здiйснюється в установленому порядку.)

(згiдно з листом ДМС України вiд 04.03.97 р. N 11/2-2001)

     В зв'язку з численними запитами з митниць щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України громадянами несупроводжуваного багажу (НСБ) та з метою виключення фактiв перемiщення вантажних вiдправлень пiд виглядом НСБ додатково роз'яснюємо наступне.

     НСБ може бути вiдправлений в Україну:

     - громадянами, якi їдуть в Україну на постiйне мiсце проживання;

     - громадянами України, якi були у службовому вiдрядженнi за кордоном бiльше одного року;

     - iноземними громадянами, якi прямують в Україну у службових справах, як правило на довготривалий термiн перебування;

     - iноземними студентами, строк тимчасового перебування яких на Українi перевищує один рiк;

     - представниками мiжнародних, iноземних органiзацiй, представництв та осiб, якi користуються на територiї України митними пiльгами.

     Також слiд враховувати, що НСБ не може вмiщувати предмети (партiю товару) явно комерцiйного призначення.

     Всi iншi вiдправлення необхiдно розглядати як вантажнi, на якi передбачено нарахування в повному обсязi мита та iнших платежiв. Норми ввезення без сплати мита та iнших платежiв в цих випадках не застосовуються.

     Справляння платежiв при ввезеннi (пересиланнi) в Україну таких вантажних вiдправлень необхiдно проводити тiльки в пунктах пропуску на митному кордонi України, через якi ввозиться такий вантаж без направлення у внутрiшню митницю де постiйно чи тимчасово проживає власник.

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров