ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 11.06.97 р. N 11/1-5485

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо митного оформлення предметiв (товарiв), якi перемiщуються окремо вiд громадян

     В зв'язку з численними запитами з митниць та для використання в оперативнiй роботi повiдомляємо наступне.

     У разi якщо громадяни при в'їздi в Україну заявляють, що окремо вiд них iншим транспортним засобом ввозяться предмети (товари), митне оформлення таких предметiв (товарiв) проводити як вантажне вiдправлення згiдно з вимогами листа Держмитслужби вiд 20.02.97 р. N 11/2-1583, незважаючи на те, що громадяни та предмети водночас знаходяться у пунктi пропуску.

     Транспортнi засоби, якими здiйснюється перевезення таких предметiв (товарiв), повиннi вiдповiдати вимогам наказу Держмиткому вiд 6.03.95 р. N 82.

Голова Служби Л.Деркач