Постанова Правлiння Нацiонального банку України

вiд 6 березня 2001 року N 98


Про затвердження Положення про встановлення i використання офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 квiтня 2001 р. за N 355/5546


     З метою приведення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про Нацiональний банк України" Правлiння Нацiонального банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити Положення про встановлення i використання офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют (додається).

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Порядок встановлення i використання офiцiйного обмiнного курсу гривнi до iноземних валют, затверджений постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 18.03.99 N 129, зi змiнами, унесеними постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.03.99 N 141 та вiд 08.08.2000 N 308.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на директора Департаменту валютного регулювання Яременка С. О.

     4. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова В. С. Стельмах

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 6 березня 2001 р. N 98
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 квiтня 2001 р. за N 355/5546

ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення i використання офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют

     У цьому Положеннi вiдповiдно до статтi 36 Закону України "Про Нацiональний банк України" Нацiональний банк України визначає порядок встановлення i використання офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют.

     1. Нацiональний банк України (далi - Нацiональний банк) установлює офiцiйний курс гривнi до iноземних валют, мiжнародних розрахункових одиниць i тимчасових грошових одиниць (далi - офiцiйний курс гривнi до iноземних валют).

     2. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют встановлюється:

     щоденно - для вiльно конвертованих валют (1 група Класифiкатора iноземних валют Нацiонального банку України) та для iноземних валют iнших країн, якi є головними зовнiшньоекономiчними партнерами України (додаток 1);

     один раз на мiсяць - для iнших iноземних валют (додаток 2);

     один раз на мiсяць повторно - для спецiальних прав запозичення (далi - СПЗ).

     3. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют, зазначених у абзацi другому пункту 2 цього Положення, розраховується:

     а) до долара США - на пiдставi аналiзу iнформацiї про середньозважений курс, що встановився за безготiвковими операцiями з купiвлi-продажу доларiв США, здiйсненими комерцiйними банками на мiжбанкiвському валютному ринку України, а також курс, за яким Нацiональний банк України здiйснив безготiвковi операцiї з купiвлi-продажу доларiв США на мiжбанкiвському валютному ринку України;

     б) до iнших вiльно конвертованих валют, якi широко використовуються для здiйснення платежiв за мiжнародними операцiями та продаються на головних валютних ринках свiту, - на пiдставi iнформацiї про:

     курс гривнi до долара США, установлений згiдно з пiдпунктом "а" цього пункту; щоденний фiксинг Європейського центрального банку поточних крос-курсiв валют до євро;

     поточнi крос-курси вiдповiдних валют до долара США на мiжнародних валютних ринках, у тому числi тих, що публiкує газета "Financial Times" (у разi потреби).

     в) до вiльно конвертованих валют, якi обмежено використовуються для здiйснення платежiв за мiжнародними операцiями та не продаються на головних валютних ринках свiту, а також до неконвертованих iноземних валют - на пiдставi iнформацiї про:

     крос-курси, що розрахованi вiдповiдно до курсу гривнi до долара США, установленого згiдно з пiдпунктом "а" цього пункту, та курси нацiональних валют до долара США, установленi центральними (нацiональними) банками держав СНД та Балтiї;

     крос-курси, що розрахованi вiдповiдно до курсу гривнi до долара США, установленого згiдно з пiдпунктом "а" цього пункту, та поточнi крос-курси вiдповiдних валют до долара США на мiжнародних валютних ринках, у тому числi тих, що публiкує газета "Financial Times".

     4. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют, зазначених в абзацi третьому пункту 2 цього Положення, установлюється згiдно з пiдпунктом "в" та з урахуванням вимог абзацу третього пiдпункту "б" пункту 3 цього Положення.

     До доларiв США для розрахункiв з Iндiєю - розрахунково.

     5. Офiцiйний курс гривнi до СПЗ повторно, як зазначено в абзацi четвертому пункту 2 цього Положення, установлюється другого робочого дня мiсяця, наступного за звiтним, за станом на останнiй робочий день попереднього мiсяця iз використанням iнформацiї про курс СПЗ до гривнi (або до долара США), який встановлений Казначейським управлiнням Мiжнародного валютного фонду на останнiй робочий день попереднього мiсяця.

     6. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют, зазначених в абзацi другому пункту 2 цього Положення, починає дiяти наступного дня пiсля дня затвердження. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют, зазначених в абзацi третьому пункту 2 цього Положення, установлюється в передостаннiй робочий день мiсяця iз строком дiї цього курсу з першого числа наступного календарного мiсяця i до його кiнця.

     7. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют розраховується Департаментом валютного регулювання та затверджується першим заступником Голови Нацiонального банку України.

     8. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют використовується резидентами та нерезидентами України для здiйснення бухгалтерського облiку операцiй з iноземною валютою, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України. Повторно встановлений курс гривнi до СПЗ, що зазначений в абзацi четвертому пункту 2 цього Положення, використовується для складання мiсячного балансу та iншої бухгалтерської та статистичної звiтностi Нацiонального банку.

     9. Iнформацiя про встановленi офiцiйнi курси гривнi до iноземних валют розмiщується у комп'ютернiй мережi Iнтернет, надсилається територiальним управлiнням Нацiонального банку та комерцiйним банкам згiдно з Типовою схемою розсилання органiзацiйно-розпорядчих i нормативно-правових документiв Нацiонального банку, засобам масової iнформацiї та центральним органам виконавчої влади згiдно з перелiком, установленим Нацiональним банком.

     10. Нацiональний банк у межах своїх повноважень щодо забезпечення стабiльностi гривнi може впливати на формування офiцiйного валютного курсу в результатi купiвлi-продажу iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України.

     11. Нацiональний банк установлює офiцiйний курс гривнi до iноземних валют без зобов'язання здiйснювати за ним операцiї з купiвлi-продажу iноземної валюти.

Начальник управлiння прогнозування курсової полiтики С. Ю. Михайличенко

 

Додаток 1
до Положення про встановлення i використання офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют

ПЕРЕЛIК
iноземних валют, до яких офiцiйний курс гривнi встановлюється Нацiональним банком України щоденно

036 AUD 100 австралiйських доларiв
040 ATS 100 австрiйських шилiнгiв
826 GBP 100 англiйських фунтiв стерлiнгiв
031 AZM 10000 азербайджанських манатiв
056 BEF 1000 бельгiйських франкiв
974 BYR 1000 бiлоруських рублiв
300 GRD 1000 грецьких драхм
208 DKK 100 датських крон
840 USD 100 доларiв США
233 EEK 100 естонських крон
352 ISK 100 iсландських крон
372 IEP 100 iрландських фунтiв
724 ESP 1000 iспанських песет
380 ITL 10000 iталiйських лiр
124 CAD 100 канадських доларiв
398 KZT 100 казахстанських тенге
428 LVL 100 латвiйських латiв
440 LTL 100 литовських лiтiв
498 MDL 100 молдовських леїв
528 NLG 100 нiдерландських гульденiв
280 DEM 100 нiмецьких марок
578 NOK 100 норвезьких крон
985 PLN 100 польських злотих
620 PTE 100 португальських ескудо
810 RUR 10 росiйських рублiв
702 SGD 100 сiнгапурських доларiв
703 SKK 100 словацьких крон
792 TRL 10000 турецьких лiр
795 TMM 10000 туркменських манатiв
348 HUF 1000 угорських форинтiв
860 UZS 100 узбецьких сумiв
246 FIM 100 фiнляндських марок
250 FRF 100 французьких франкiв
203 CZK 100 чеських крон
752 SEK 100 шведських крон
756 CHF 100 швейцарських франкiв
392 JPY 1000 японських єн
978 EUR 100 євро
960 XDR 100 СПЗ

 

Додаток 2
до Положення про встановлення i використання офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют

ПЕРЕЛIК
iноземних валют, до яких офiцiйний курс гривнi встановлюється Нацiональним банком України один раз на мiсяць

100 BGL 100 болгарських левiв
986 BRL 100 бразильських рiалiв
051 AMD 10000 вiрменських драмiв
410 KRW 1000 вонiв Республiки Корея
704 VND 10000 в'єтнамських донгiв
381 GEL 100 грузинських ларi
344 HKD 100 доларiв Гонконгу
818 EGP 100 єгипетських фунтiв
376 ILS 100 iзраїльських шекелiв
356 INK 1000 iндiйських рупiй
364 IRR 1000 iранських рiалiв
368 IQD 100 iракських динарiв
417 KGS 100 киргизьких сомiв
414 KWD 100 кувейтських динарiв
422 LBP 1000 лiванських фунтiв
434 LYD 100 лiвiйських динарiв
470 MTL 100 мальтiйських лiр
484 MXN 100 мексиканських нових песо
496 MNT 10000 монгольських тугрикiв
554 NZD 100 новозеландських доларiв
586 PKR 100 пакистанських рупiй
604 PEN 100 перуанських нових сол
408 KPW 100 пiвнiчнокорейських вонiв
642 ROL 10000 румунських леїв
682 SAR 100 саудiвських рiалiв
760 SYP 100 сiрiйських фунтiв
705 SIT 100 словенських толарiв
901 TWD 100 нових тайванських доларiв
991 TJS 10 сомонi Республiки Таджикистан
952 XOF 1000 франкiв КФА
152 CLP 1000 чилiйських песо
191 HRK 100 хорватських кун
156 CNY 100 юанiв Ренмiнбi (Китай)
255   100 доларiв США за розрах. з Iндiєю