Виртуальный ТЕРМИНАЛ
Системы ЛИГА: Закон
Яндекс цитирования
META - украинская поисковая система
http://meta-ukraine.com
 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
   
Расширенный поиск:  
Тематический. раздел    
Издатель    
Тип документа    
№ документа    
Дата с      по 
   
ПОИСК ПО СЛОВУ:  
в названии    
   
Найдено 46143 записей.
На текущей (6) странице показаны с 121 по 144 записи

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | :6: | 7 | 8 | 9 | 10 | Далее>>
№  Документ  принято     действует с  
 121.  Сообщение Межведком. международной торговли N
04-07-2013 04-07-2013
         Про результати промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв виробництва ВАТ "Муромський стрiлочний завод" походженням з Росiйської Федерацiї
Опубликовано: Газета "Урядовий кур'єр" от 04-07-2013
 122.  Письмо Минэкономразвития N 4122-17/23053-06
04-07-2013 04-07-2013
         
 123.  Закон Украины ВР N 421-VII
04-07-2013 08-08-2013
         Про утилiзацiю транспортних засобiв
Опубликовано: Газета "Голос України" от 07-08-2013
 124.  Сообщение Межведком. международной торговли N
04-07-2013 04-07-2013
         Про порушення та проведення промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї
Опубликовано: Газета "Урядовий кур'єр" от 04-07-2013
 125.  Постановление КМУ N 462
03-07-2013 10-07-2013
         Про внесення змiни в додаток 8 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 грудня 2012 р. N 1201
Опубликовано: Газета "Урядовий кур'єр" от 10-07-2013
 126.  Закон Украины ВР N 385-VII
03-07-2013 26-07-2013
         Про ратифiкацiю Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Турецької Республiки про повiтряне сполучення
Опубликовано: Газета "Голос України" от 26-07-2013
 127.  Постановление КМУ N 474
03-07-2013 06-07-2013
         Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 р. N 1251 i вiд 13 березня 2013 р. N 188
Опубликовано: Газета "Урядовий кур'єр" от 06-07-2013
 128.  Письмо Миндоходов N 197/24-02-08
03-07-2013 03-07-2013
         [Щодо зразкiв пiдписiв посадових осiб, уповноважених пiдписувати сертифiкати про походження товару]
 129.  Приказ Миндоходов N 232
03-07-2013 03-07-2013
         Про затвердження Порядку взаємодiї мiж пiдроздiлами територiальних органiв Мiндоходiв щодо органiзацiї та контролю за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати платниками акциза
 130.  Приказ Миндоходов N 229
03-07-2013 03-07-2013
         Про включення центральної сортувальної станцiї до Реєстру центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй
 131.  Закон Украины ВР N 383-VII
03-07-2013 01-01-2014
         Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення системи захисту персональних даних
Опубликовано: Газета "Урядовий кур'єр" от 31-07-2013
 132.  Телеграмма Укрзализныци N ЦЗЛ-8/156
03-07-2013 03-07-2013
         
 133.  Постановление КМУ N 463
03-07-2013 10-07-2013
         Про внесення змiн до Положення про прикордонний режим
Опубликовано: Газета "Урядовий кур'єр" от 10-07-2013
 134.  Постановление КМУ N 476
03-07-2013 10-07-2013
         Про внесення змiни до перелiку енергозберiгаючих матерiалiв, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звiльняються вiд ввiзного мита та операцiї з увезення яких звiльняються вiд ПДВ
Опубликовано: Газета "Урядовий кур'єр" от 10-07-2013
 135.  Приказ Мининфраструктуры N 444
03-07-2013
         Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Мiнiстерства транспорт України вiд 10 травня 2000 року N 225
 136.  Письмо Миндоходов N 198/24-02-08
03-07-2013 03-07-2013
         [Щодо зразкiв пiдписiв та вiдбиткiв печаток посадовцiв, уповноважених засвiдчувати сертифiкати про походження товару]
 137.  Постановление КМУ N 480
03-07-2013 13-07-2013
         Про внесення змiн у додатки 3 i 4 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 грудня 2012 р. N 1201
Опубликовано: Газета "Урядовий кур'єр" от 13-07-2013
 138.  Приказ Минэкономразвития N 724
02-07-2013 02-07-2013
         Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
 139.  Письмо Минэкономразвития N 4122-17/22805-06
02-07-2013 02-07-2013
         
 140.  Письмо Миндоходов N 99-24/1-01-10/2282
02-07-2013 02-07-2013
         Про iноземнi документи, що пiдтверджують законнiсть вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування
 141.  Письмо Миндоходов N 10033/7/99-99-22-03-03-17
02-07-2013 02-07-2013
         Про вжиття заходiв
 142.  Письмо Миндоходов N 99-24/2-02-08/2237
01-07-2013 01-07-2013
         Щодо перелiку товарiв, якi ввозяться ДП "АСЗ N 2" AT "AK "Богдан Моторс" у 2013 роцi
 143.  Приказ Минэкономразвития N 719
01-07-2013 01-07-2013
         Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
 144.  Письмо Миндоходов N 179/24-02-08
01-07-2013 01-07-2013
         Про зразок вiдбитку печатки та пiдпису уповноваженої особи Митної служби Республiки Молдова

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | :6: | 7 | 8 | 9 | 10 | Далее>>