Виртуальный ТЕРМИНАЛ
Системы ЛИГА: Закон
Яндекс цитирования
META - украинская поисковая система
http://meta-ukraine.com
 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 
Динамический навигатор
  Тип документа Тип документа
    Приказ
  Издатель документа Издатель документа
    Министерство образования и науки Украины
  Тематический раздел Тематический раздел
 
Найдено 58 записей.
На текущей (1) странице показаны с 1 по 24 записи

:1: | 2 | 3
№  Документ  принято     действует с  
 1.  Приказ МОН N 1055/491/753/1120/656/52
24-11-2009 24-11-2009
         Про затвердження Програми скоординованих дiй правоохоронних та контролюючих органiв по боротьбi з незаконним виробництвом, розповсюдженням i реалiзацiєю об'єктiв права iнтелектуальної власностi
 2.  Приказ МОН N 668
17-07-2009 17-07-2009
         Про скасування державної реєстрацiї проекту технопарку "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка"
 3.  Приказ МОН N 1478/1218
26-12-2008 01-01-2009
         Про порядок надання iнформацiї
 4.  Приказ МОН N 879
24-09-2008 24-09-2008
         Про скасування державної реєстрацiї проекту технопарку "Iнститут монокристалiв"
 5.  Приказ МОН N 787
29-08-2008 25-10-2008
         Про затвердження Перелiку товарiв, на якi Державним департаментом iнтелектуальної власностi видаються документи для здiйснення митного контролю та оформлення товарiв, що перемiщуються через кордон України
Опубликовано: Офіційний вісник України от 27-10-2008
/Документ отменен/
 6.  Приказ МОН N 54
31-01-2008 04-05-2008
         Про затвердження Змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства освiти i науки України
Опубликовано: Офіційний вісник України от 08-05-2008
 7.  Приказ МОН N 19
21-01-2008 21-01-2008
         Про скасування державної реєстрацiї проектiв технологiчних паркiв
 8.  Приказ МОН N 900
15-10-2007 15-10-2007
         Про затвердження Примiрної форми проекту технологiчного парку
 9.  Приказ МОН N 895
11-10-2007 11-10-2007
         Про проекти технопаркiв, для яких закiнчилась дiя спец режиму
 10.  Приказ МОН N 450
04-06-2007 04-06-2007
         Про проекти технопаркiв, для яких закiнчився термiн спецрежиму
 11.  Приказ МОН N 281
05-04-2007 05-04-2007
         Щодо форми заяви про державну реєстрацiю технологiчного парку
 12.  Приказ МОН N 5
11-01-2006 04-02-2006
         Про внесення змiн до Правил складання та подання заявки на промисловий зразок
Опубликовано: Офіційний вісник України от 08-02-2006
 13.  Приказ МОН N 107/676
24-11-2005 27-12-2005
         Про внесення змiн та доповнень до Порядку контролю за додержанням Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з виробництва дискiв для лазерних систем зчитування
Опубликовано: Офіційний вісник України от 04-01-2006
 14.  Приказ МОН N 675
21-11-2005 18-12-2005
         Про внесення змiн до Положення про порядок здiйснення монiторингу виконання iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв за прiоритетними напрямами дiяльностi технологiчних паркiв
Опубликовано: Офіційний вісник України от 28-12-2005
 15.  Приказ МОН N 77/515
06-09-2005 21-10-2005
         Про внесення змiн та доповнень до Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з виробництва дискiв для лазерних систем зчитування
Опубликовано: Офіційний вісник України от 26-10-2005
 16.  Приказ МОН N 514
06-09-2005 21-10-2005
         Про внесення змiн та доповнень до Порядку застосування фiнансових санкцiй до суб'єктiв господарювання за порушення вимог Закону України вiд 17.01.2002 N 2953-III
Опубликовано: Офіційний вісник України от 26-10-2005
 17.  Приказ МОН N 386
29-06-2005 11-09-2005
         Про затвердження Змiн до Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацiю квалiфiкованого зазначення походження товару
Опубликовано: Офіційний вісник України от 16-09-2005
 18.  Приказ МОН N 273
04-05-2005 07-06-2005
         Про затвердження форм документiв щодо питань видачi контрольних марок iмпортерам, експортерам та вiдтворювачам примiрникiв аудiовiзуальних творiв по здiйсненню державного контролю за дотриманням законодавства
Опубликовано: Офіційний вісник України от 17-06-2005
 19.  Приказ МОН N 247
22-04-2005 22-05-2005
         Про затвердження Iнструкцiї про порядок ознайомлення будь-якої особи з матерiалами заявки на об'єкт права iнтелектуальної власностi
Опубликовано: Офіційний вісник України от 27-05-2005
 20.  Приказ МОН N 228
15-04-2005 16-05-2005
         Про затвердження Порядку визнання знака добре вiдомим в Українi Апеляцiйною палатою Державного департаменту iнтелектуальної власностi
Опубликовано: Офіційний вісник України от 27-05-2005
 21.  Приказ МОН N 223
14-04-2005 10-05-2005
         Про затвердження Змiн до Правил складання i подання заявки на винахiд та заявки на корисну модель
Опубликовано: Офіційний вісник України от 20-05-2005
 22.  Приказ МОН N 9
03-02-2005 03-02-2005
         Роз'яснення з питань застосування Порядку сплати зборiв за дiї, пов'язанi з охороною прав на об'єкти iнтелектуальної власностi, затвердженого постановою КМУ 23 грудня 2004 р. N 1716
 23.  Приказ МОН N 35
21-01-2005 21-02-2005
         Про затвердження Порядку погодження видачi лiцензiй на експорт, iмпорт у 2005 роцi оптичного полiкарбонату для виробництва дискiв для лазерних систем зчитування
Опубликовано: Офіційний вісник України от 04-03-2005
 24.  Приказ МОН N 972/914
23-12-2004 23-01-2005
         Про затвердження Порядку пiдтвердження належностi товарiв до таких, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Україною та ЄС про наукове та технологiчне спiвробiтництво
Опубликовано: Офіційний вісник України от 28-01-2005

:1: | 2 | 3