Виртуальный ТЕРМИНАЛ
Системы ЛИГА: Закон
Яндекс цитирования
META - украинская поисковая система
http://meta-ukraine.com
 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 
Динамический навигатор
  Тип документа Тип документа
  Издатель документа Издатель документа
  Тематический раздел Тематический раздел
 
Найдено 46143 записей.
На текущей (3) странице показаны с 49 по 72 записи

1 | 2 | :3: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Далее>>
№  Документ  принято     действует с  
 49.  Приказ Мининфраструктуры N 482
15-07-2013 07-08-2013
         Про внесення змiн до Порядку встановлення коефiцiєнтiв до базових ставок Тарифної полiтики Залiзниць держав - учасниць СНД на перевезення вантажiв у мiжнародному сполученнi
Опубликовано: Газета "Урядовий кур'єр" от 07-08-2013
 50.  Письмо НБУ N 11-311/2351
15-07-2013 15-07-2013
         Про змiни в грошовому обiгу Сербiї
 51.  Письмо Миндоходов N 11609/7/99-99-02-07-17
15-07-2013 15-07-2013
         [Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.07.2013 N 476]
 52.  Письмо Миндоходов N 11605/7/99-99-24-01-06-17
15-07-2013 15-07-2013
         Щодо надання iнформацiї про декларування продуктiв переробки iноземних товарiв
 53.  Приказ Минэкономразвития N 789
15-07-2013 15-07-2013
         Про призначення та уповноваження органу iз сертифiкацiї в державнiй системi сертифiкацiї
 54.  Письмо Минэкономразвития N 4421-10/25001-06
12-07-2013 12-07-2013
         Щодо застосування антидемпiнгових заходiв стосовно iмпорту в Україну лимонної кислоти (моногiдрат) походженням з Китайської Народної Республiки
 55.  Приказ МОЗ N 599
12-07-2013 12-07-2013
         Про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) лiкарських засобiв (медичних iмунобiологiчних препаратiв) та внесення змiн до реєстрацiйних матерiалiв
 56.  Постановление КМУ N 496
11-07-2013 24-07-2013
         Про затвердження Порядку ведення Реєстру морських портiв України
Опубликовано: Газета "Урядовий кур'єр" от 24-07-2013
 57.  Приказ Минэкономразвития N 778
11-07-2013 11-07-2013
         Про внесення змiни в додаток до наказу Мiнекономрозвитку України вiд 18.10.2011 N 142
 58.  Постановление КМУ N 486
11-07-2013 24-07-2013
         Про внесення змiн до Положення про Українську частину Комiтету з питань спiвробiтництва мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами (Європейським Союзом)
Опубликовано: Газета "Урядовий кур'єр" от 24-07-2013
 59.  Приказ Минэкономразвития N 780
11-07-2013 11-07-2013
         Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
 60.  Постановление КМУ N 491
11-07-2013 19-07-2013
         Про затвердження Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Катар про звiльнення вiд оформлення вiз громадян, якi користуються дипломатичними та спецiальними паспортами
Опубликовано: Газета "Урядовий кур'єр" от 19-07-2013
 61.  Приказ Минэкономразвития N 782
11-07-2013 11-07-2013
         Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
 62.  Постановление КМУ N 495
11-07-2013 24-07-2013
         Про затвердження Порядку вiдкриття та закриття морських портiв
Опубликовано: Газета "Урядовий кур'єр" от 24-07-2013
 63.  Приказ Минэкономразвития N 777
11-07-2013 11-07-2013
         Про внесення змiни в додаток до наказу Мiнекономрозвитку України вiд 05.10.2011 N 90
 64.  Приказ Минэкономразвития N 779
11-07-2013 11-07-2013
         Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi
 65.  Постановление КМУ N 490
11-07-2013 19-07-2013
         Про внесення змiни до пункту 4 Порядку надання пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ та Державної мiграцiйної служби платних послуг
Опубликовано: Газета "Урядовий кур'єр" от 19-07-2013
 66.  Приказ Минэкономразвития N 781
11-07-2013 11-07-2013
         Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
 67.  Постановление КМУ N 492
11-07-2013 18-07-2013
         Про затвердження Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Панама про скасування вiз
Опубликовано: Газета "Урядовий кур'єр" от 18-07-2013
 68.  Письмо Госветфитослужбы N 15-9-1-23/19300
10-07-2013 10-07-2013
         
 69.  Приказ Минагрополитики N 427
10-07-2013 09-08-2013
         Про внесення змiн до деяких наказiв щодо документiв дозвiльного характеру
Опубликовано: Офіційний вісник України от 09-08-2013
 70.  Письмо Миндоходов N 99-24/1-02-07/2470
09-07-2013 09-07-2013
         [Щодо повiдомлень про рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi]
 71.  Приказ Минэкономразвития N 767
08-07-2013
         Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв щодо операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
 72.  Письмо Минприроды N 2/1-8-1231
08-07-2013 08-07-2013
         Щодо аналiзу звiтної iнформацiї

1 | 2 | :3: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Далее>>