Виртуальный ТЕРМИНАЛ
Системы ЛИГА: Закон
Яндекс цитирования
META - украинская поисковая система
http://meta-ukraine.com
 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 
Динамический навигатор
  Тип документа Тип документа
    Приказ
  Издатель документа Издатель документа
    Министерство охраны окружающей природной среды Украины
  Тематический раздел Тематический раздел
 
Найдено 45 записей.
На текущей (2) странице показаны с 25 по 45 записи

1 | :2:
№  Документ  принято     действует с  
 25.  Приказ Минприроды N 1158/1028/895/808/570/1218
27-11-2006 04-02-2007
         Про внесення змiн до наказу вiд 31.08.2005 N 819/641/435/441/310/592
Опубликовано: Офіційний вісник України от 29-01-2007
/Документ отменен/
 26.  Приказ Минприроды N 490
08-11-2006 03-12-2006
         Про затвердження зразкiв Посвiдчення про державну реєстрацiю, дозволу на використання залишкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв, виготовлення та застосування дослiдних партiй вiтчизняних пестицидiв i агрохiмiкатiв
Опубликовано: Офіційний вісник України от 11-12-2006
 27.  Приказ Минприроды N 491
08-11-2006 03-12-2006
         Про затвердження зразка дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв для державних випробувань та наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого матерiалу
Опубликовано: Офіційний вісник України от 11-12-2006
 28.  Приказ Минприроды N 456
18-10-2006 18-10-2006
         Про затвердження Доповнення N 2 до "Перелiку пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi", 2006
 29.  Приказ Минприроды N 293
22-06-2006 16-07-2006
         Про внесення змiн до Положення про Державну Азово-Чорноморську екологiчну iнспекцiю
Опубликовано: Офіційний вісник України от 19-07-2006
 30.  Приказ Минприроды N 198
03-05-2006 02-06-2006
         Про затвердження Порядку видачi погодження для отримання лiцензiї на експорт та iмпорт озоноруйнiвних речовин i продукцiї, що їх мiстить
Опубликовано: Офіційний вісник України от 07-06-2006
/Документ отменен/
 31.  Приказ Минприроды N 94
28-02-2006 28-02-2006
         Про затвердження Доповнення N 17 до "Перелiку пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi", 2003
 32.  Приказ Минприроды N 1167/886/824/643/655/424/858/900
28-11-2005 17-01-2006
         Про затвердження Часових нормативiв виконання контрольних операцiй посадовими особами, якi здiйснюють контроль осiб, товарiв i транспортних засобiв у пунктах пропуску через державний кордон України
Опубликовано: Офіційний вісник України от 11-01-2006
 33.  Приказ Минприроды N 819/641/435/441/310/592
31-08-2005 27-09-2005
         Про затвердження Iнструкцiї з органiзацiї здiйснення попереднього документального контролю товарiв, що ввозяться на митну територiю України
Опубликовано: Офіційний вісник України от 07-10-2005
/Документ отменен/
 34.  Приказ Минприроды N 370/396/208/173/219/294/205
16-05-2005 04-06-2005
         Про затвердження та введення в дiю Порядку виготовлення представницьких карток та забезпечення ними спiвробiтникiв контрольних органiв, що функцiонують у пунктах пропуску через державний кордон
Опубликовано: Офіційний вісник України от 10-06-2005
 35.  Приказ Минприроды N 118
30-03-2005 30-03-2005
         
 36.  Приказ Минприроды N 21/104
22-03-2005 17-04-2005
         Про затвердження Порядку контролю за додержанням Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi зi здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами
Опубликовано: Офіційний вісник України от 29-04-2005
/Документ отменен/
 37.  Приказ Минприроды N 428/155
04-11-2004 06-12-2004
         Про застосування на територiї України мiжнародних авiацiйних метеорологiчних кодiв Всесвiтньої метеорологiчної органiзацiї (ВМО) FM 15-XII METAR, FM 16-XII SPECI, FM 51-XII TAF
Опубликовано: Офіційний вісник України от 17-12-2004
 38.  Приказ Минприроды N 763/516/413/735/378
26-10-2004 11-01-2005
         Про затвердження Перелiку випадкiв, коли дозвiл на розмiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування не видається
Опубликовано: Офіційний вісник України от 26-11-2004
 39.  Приказ Минприроды N 374
04-10-2004 31-10-2004
         Про затвердження змiн та доповнень до наказу Мiнекоресурсiв України вiд 30.07.02 N 294
 40.  Приказ Минприроды N 348
14-09-2004 02-10-2004
         Про внесення змiн до Положення про Державну Азово-Чорноморську екологiчну iнспекцiю та Положення про Державну екологiчну iнспекцiю з охорони довкiлля Пiвнiчно-Захiдного регiону Чорного моря
Опубликовано: Офіційний вісник України от 08-10-2004
 41.  Приказ Минприроды N 282
27-07-2004 22-08-2004
         Про затвердження Положення про Державну екологiчну iнспекцiю з охорони довкiлля Пiвнiчно-Захiдного регiону Чорного моря Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України
Опубликовано: Офіційний вісник України от 27-08-2004
/Документ отменен/
 42.  Приказ Минприроды N 64
23-02-2004 08-03-2004
         Про затвердження Положення про Державну екологiчну iнспекцiю Азовського моря
Опубликовано: Офіційний вісник України от 19-03-2004
/Документ отменен/
 43.  Приказ Минприроды N 65
23-02-2004 08-03-2004
         Про затвердження Положення про Державну Азово-Чорноморську екологiчну iнспекцiю
Опубликовано: Офіційний вісник України от 19-03-2004
/Документ отменен/
 44.  Приказ Минприроды N 47
10-02-2004 15-03-2004
         Щодо затвердження Положення про Мiжвiдомчу комiсiю з екологiчних питань Азовського i Чорного морiв
Опубликовано: Офіційний вісник України от 26-03-2004
/Документ отменен/
 45.  Приказ Минприроды N 893/596/175/803
22-12-2003 06-01-2004
         Про затвердження Перелiку випадкiв, коли дозвiл на знищення або руйнування товарiв не видається
Опубликовано: Офіційний вісник України от 09-01-2004
/Документ отменен/

1 | :2: